วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนองานเรื่อง พืช
มาเร็ว ๆ มาเรียนกัน

สาระสำคัญ
การใช้อินเทอร์เนตในการสืบค้นข้อมูล คัดลอกและนำข้อมูลมาจัดทำในโปรแกรมpowerpoint

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เนตด้วยตนเองอย่างถูกต้อง
2.นักเรียนสามารถจัดทำการนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม powerpoint
3.นักเรียนมีทักษะการนำเสนองานได้อย่างคล่องแคล่ว

สาระการเรียนรู้
1.นักเรียน ใช้การสืบค้น จากอินเทอร์เนต โดย เปิดเวป
http://www.google.co.th/
หรือ
http://www.yahoo.con/ หรือ web อื่น ๆ ที่นักเรียนรู้จัก แล้วพิมพ์หัวข้อที่ต้องการศึกษาลงไป เช่น พิมพ์ "พืช" แล้วคลิ๊ก ค้นหา นักเรียนเข้าไป คัดลอก ข้อความ แล้วนำมาจัดทำในโปรแกรม powerpoint นักเรียนเข้าไปศึกษาใน web site
2.การใช้งานโปรแกรม powerpoint นักเรียนสามารถคลิกดูที่นี่
powerpoint ได้เลย นะคะ

การวัดผล
ตรวจผลงานการนำเสนองานโดยใช้ โปรแกรม powerpoint

แล้วพบกับบทเรียนใหม่ ๆ ต่อไป จากครู เทียมแข + ครูอุราลักษณ์ ผู้ใจดี

ไม่มีความคิดเห็น:

มาทำแบบทดสอบกันเถอะ

ปัญหาของหนูครูช่วยตอบ

กำลังใจ ยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ด้วยความจริงใจและสุภาพ นะคะ