วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

มาเรียนรู้เรื่องสีจากพืชและธรรมชาติกันเถอะ

วัตถุประสงค์
1. นักเรียนสามารถบอกสีที่ได้จากพืชและธรรมชาติได้ถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถวาดภาพและจัดองค์ประกอบของภาพจากการใช้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของพืชได้ถูกต้อง

สาระสำคัญของการเรียนรู้
1. สีที่ได้จากพืชและธรรมชาติ
2. การวาดภาพและจัดองค์ประกอบของภาพ


การดำเนินการสอนศึกษา
จากเนื้อหาใน บล็อก แล้วทำแบบทดสอบ

สื่อและกิจกรรมประกอบการสอน
สาระการเรียนรู้ และใบกิจกรรมการเรียนใน web blog

การวัดและประเมินผล
จากการทำแบบทดสอบ และจากผลงานที่ทำส่งครู

วงจรสี
สีต่างๆในวงสีเกิดจากแม่สีทั้ง 3 คือ สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน เมื่อนำแม่สีมาผสมกันในปริมาณที่ เท่า ๆ กันจะเกิดเป็นสีใหม่ขึ้นมา เช่น สีแดงผสมเหลืองเป็นสีส้ม

สีใกล้เคียงกัน
หมายถึง สีที่อยู่ใกล้ชิดกันในวงจรสีเช่น สีแดงกับสีม่วงเป็นสีที่ให้ความกลมกลืนกันเป็นอันมาก แต่ถ้าสีที่ห่างจากสีแดงไปเป็นสีม่วง ม่วงน้ำเงิน ความกลมกลืนก็จะเริ่มลดลงและถ้าห่างออกไปมาก ๆ ก็จะเป็นความขัดแย้ง เช่น สีแดงกับสีเขียว เป็นต้น

ตัวอย่างสีใกล้เคียงกัน
น้ำเงิน สีเขียวน้ำเงิน สีเขียว

สีตรงกันข้าม

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สีคู่ประกอบ

สีคู่ปะกอบ
หมายถึง สีที่อยู่ตรงกันข้ามกันในวงจรสีเป็นคู่กันมี 6 คู่ ได้แก่
สีแดงกับสีเขียว
สีส้มกับสีน้ำเงิน
สีเหลืองกับสีม่วง
สีเหลืองส้มกับสีม่วงน้ำเงิน
สีส้มแดงกับสีน้ำเงินเขียว
สีม่วงกับสีเหลืองเขียว


สีของพืช
พืชมีหลายชนิด แต่ละชนิดให้สีที่ต่างกัน เราสามารถนำสีที่ได้จากพืชและธรรมชาติมาใช้ในงานศิลปะ หรือใช้เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
สีแดง ได้จาก พริก มะเขือเทศ ทับทิม กระเจี๊ยบ ดอกกุหลาบ
สีส้ม ได้จาก แครอท พริก มะละกอ
สีเหลือง ได้จาก ข้าวโพด ดอกดาวเรือง ขมิ้น
สีเขียว ได้จาก ใบเตย บัวบก ชะพลู บร็อกโคลี่
สีม่วง ได้จาก ดอกอัญชัญ กะหล่ำม่วง มะเขือม่วง


กิจกรรม
น้องๆ ลองวาดภาพศิลปะ แล้วใช้สีที่ได้จากพืชหรือได้จากธรรมชาติ
ใช้การผสมสีให้เหมาะสมนะคะ

การเรียนรู้เรื่องสี

หมายถึง การเรียนรู้วิธีการนำเอาสีมาใช้ในรูปแบต่าง ๆ เพื่อให้ได้ภาพที่แปลกใหม่ ซึ่งสามารถจำแนกวิธีต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. การเป่าสี หมายถึง การนำสีน้ำมาหยดลงบนกระดาษแล้วใช้ปากหรือหลอดก็ได้ เป่าไปที่สีน้ำให้กลิ้งไปในทิศทางต่าง ๆ จะเกิดลวดลายใหม่ ๆ ขึ้นมา
2. การขูดสี หมายถึง การนำสีเทียนมาระบายลงบนกระดาษวาดเขียนให้ทั่ว แล้วนำเอาสีของหมึกดำ หรือหมึกจีนก็ได้ ระบายลงบนสีเทียนที่ระบายไว้รอจนแห้ง แล้วทำการขูดด้วยวัตถุปลายแหลมบนพื้นกระดาษที่ระบายสีทั้งสองชนิด จะเห็นลวดลายสีสันแปลกตาทีเดียว
3. การโรยสี หมายถึง การนำกระดาษวาดเขียนมาระบายน้ำเปล่าลงบนกระดาษใหม่ชุ่มด้วยพู่กันจากนั้นนำสีฝุ่น หรือสีชอล์ก มาขูดโรยลงบนกระดาษที่เปียกชุ่ม สังเกตุการเปลี่ยนแปลงของสี จะได้ผลงานที่แปลกตา
4.การใช้สีน้ำกับสีเทียน หมายถึง การนำเอาสี 2 ชนิดมาสร้างงานในกระดาษเดียวกัน โดยการนำสีเทียนระบายลงบนกระดาษ แล้วเว้นว่างพื้นที่ส่วนต้องการวางบนพื้นที่กว้าง ๆ หรือส่วนที่ต้องการ การทำสีอ่อนแก่ โดยที่สีน้ำกับสีเทียนจะไม่รบกวนกันเลย


รูปร่าง รูปทรง
รูปร่าง หมายถึง การเขียนเส้นรอบ ๆ โครงสร้างของวัตถุต่าง ๆ ที่เราสามารถมองเห็นได้ดีทางด้านกว้าง และยาวเท่านั้น ที่เรามักเรียกว่าภาพลักษณะ 2 มิติ
รูปทรง หมายถึง เป็นการเขียนรูปลักษณะภาพที่มีลักษณะการเพิ่มเส้นอีกหลายเส้น เข้าไปในภาพรูปร่าง
ซึ่งทำให้ภาพดูลึกขึ้น ที่เรามักเรียกลักษณะนี้ว่า ภาพ 3 มิติ

กิจกรรม
1. ให้น้อง ๆ สร้างภาพศิลปะ โดยใช้วิธี ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา
2. จัดองค์ประกอบของภาพให้สมดุล เหมาะสม

แล้วติดตาม พบกับบทเรียนใหม่ ๆ นะคะ จาก...รองฯ BEE

ไม่มีความคิดเห็น:

มาทำแบบทดสอบกันเถอะ

ปัญหาของหนูครูช่วยตอบ

กำลังใจ ยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ด้วยความจริงใจและสุภาพ นะคะ