วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์"มาหาพื้นที่ในการปลูกพืชกันเถอะ"
(สำหรับคุณครูที่น่ารักค่ะ)
(โดย ครูน้ำตาล)

ลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. นักเรียนสามารถหาพื้นที่ของที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ใช้ในการปลูกพืชได้

 2. นักเรียนสามารถหาความยาวรอบที่ดินรูปของรูปสี่เหลี่ยมซึ่งใช้ในการปลูกพืชได้

 3. นักเรียนสามารถหาคำตอบเพื่อแก้โจทย์ปัญหาการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้

าระสำคัญของการเรียนรู้

 1. การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หาได้จากผลคูณของความกว้างกับความยาว

 2. พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส หาได้จากผลคูณของความยาวของด้านทั้งสอง

 3. ผลบวกของความยาวของด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยม เรียกว่าความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม

ารดำเนินการสอน

 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 2. ศึกษาวิธีการคำนวณหาพื้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจากเว็บบล็อกให้เข้าใจ

 3. ศึกษาวิธีการคำนวณหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมจากเว็บบล็อกให้เข้าใจ

 4. ทำแบบฝึกหัดการคำนวณหาพื้นที่และความยาวรอบรูป

 5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

สื่อและกิจกรรมประกอบการสอน

 1. เว็บบล็อก

 2. เว็บไซด์ต่าง ๆ

 3. หนังสือเรียน

 4. แบบฝึกหัด

ารวัดผลประเมินผล

 1. แบบทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

มาทำแบบทดสอบกันเถอะ

ปัญหาของหนูครูช่วยตอบ

กำลังใจ ยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ด้วยความจริงใจและสุภาพ นะคะ